Metoda pracy z dziećmi

logonaglowek3

„Dziecko ma 100 języków” – to zdanie Luisa Malaguzzi streszcza w sobie założenia pedagogiki, którą zaczął stosować w latach 1960 we włoskim regionie Reggio Emilia.

W naszej Akademii metody pracy z dziećmi wzorują się na pedagogice Reggio. Jej podstawowym założeniem jest stwierdzenie, że dziecko poznaje świat intensywnie i na wiele najróżniejszych sposobów, które angażują wszystkie zmysły. Proces edukacyjny powinien więc brać pod uwagę specyfikę rozwoju dziecka, jego ogromne możliwości poznawcze oraz otwartość na nowe doświadczenia i przeżycia. Zamiast narzucać dziecku określone zachowania nauczyciele współdziałają z nim w procesie uczenia i umożliwiają mu odkrywanie świata.

Samodzielność Dziecka

W procesie uczenia dziecko nie jest przedmiotem, ale współorganizatorem, ma wpływ na przebieg tego procesu oraz na jego treści..

Rola Nauczycieli

Nauczyciele wnikliwie obserwują, wsłuchują się, dokumentują i analizują zachowania dzieci, aby zdefiniować ich potrzeby edukacyjne na danym etapie rozwoju. Następnie ufni w możliwości poznawcze i inwencję dzieci komunikują się z nimi i stwarzają niezbędne warunki dla ich aktywności. Zachęcają dzieci i inspirują, podsuwając im odpowiednie w danej sytuacji materiały.

 Otoczenie

Otoczenie ma być dla dziecka zachętą do poznawania i do odkrywania przy użyciu wszystkich zmysłów.

Zaangażowanie Rodziców

W procesie uczenia niemniej ważną rolę odgrywają rodzice, ponieważ współdziałają z dziećmi i z nauczycielami. Zwłaszcza wtedy, gdy w pełni rozumieją poszczególne etapy rozwoju swoich dzieci i potrafią je inspirować do najróżniejszych aktywności poznawczych.

Formy Pracy

Projekty wykonywane przez dzieci dotyczą najróżniejszych dziedzin życia, sztuki, muzyki, aktywności fizycznej itd. Dzieci znajdują wsparcie w zespole nauczycieli oraz u rodziców. Nie są odbiorcami, ale równoprawnymi uczestnikami procesu uczenia.