Oferta

logonaglowek3

Dwie Grupy

1.  Grupa 3-4 latków

2.  Grupa 4-osobowa dla dzieci z autyzmem, pod opieką nauczyciela ze specjalistycznymi kwalifikacjami.

Grupy są oddzielne, ale mogą przebywać razem.

Godziny Zajęć

Akademia Kota Leonarda zapewnia dzieciom całodzienną opiekę wychowawczą, łącznie z wyżywieniem.

Nie proponujemy sztywnego, z góry narzuconego planu zajęć.

Przebieg codziennych aktywności edukacyjnych ustalany jest na bieżąco w wyniku wnikliwej obserwacji dzieci przez nauczycieli oraz za zgodą samych dzieci.

Nie przewidujemy zajęć dodatkowych, ponieważ prowadzone zajęcia uwzględniają potrzeby wyrażane lub sygnalizowane przez dzieci.

Język angielski

Dzieci aktywnie uczą się języka angielskiego w czasie swojego pobytu w Akademii.

Baby Joga

W trosce o rozwój fizyczny dzieci zapewniamy specyficzne ćwiczenia w celu wykształcenia prawidłowej postawy ciała, umiejętności koncentracji oraz uzyskania samoświadomości ciała.

Psycholog i Logopeda

Dzieci pozostają pod specjalistyczną obserwacją psychologa i logopedy, którzy dokumentują ich rozwój oraz interweniują w razie potrzeby.

Monitoring

W Akademii Kota Leonarda zajęcia z dziećmi są rejestrowane przez nowoczesne kamery (nie przewidujemy „relacji” na żywo dostępnej poprzez internet).

Nagrania, w razie potrzeby, pozwolą odtworzyć przebieg codziennych zajęć.

Wydarzenia Kulturalne

W naszej Akademii dzieci mają możliwość podziwiać widowiska teatralne i muzyczne (raz na kilka miesięcy).